<dl id="3ip66"><ins id="3ip66"></ins></dl>

   <span id="3ip66"></span>

    <ins id="3ip66"></ins>

    <div id="3ip66"><ol id="3ip66"><mark id="3ip66"></mark></ol></div>

    <div id="3ip66"></div>
    <dl id="3ip66"></dl>

    <dl id="3ip66"></dl>
    <em id="3ip66"><tr id="3ip66"><object id="3ip66"></object></tr></em>

     ×

     扶 /140字微小說

     96
     酒勇
     2018.08.23 11:02* 字數 140
     三我

     ? ? ? ? 雪天,老人滑倒

      本我:“別犯傻,訛人的。回家吧,這天真冷”

       超我:“先扶起來再說,不知道摔傷了沒有,用不用去醫院”

      本我:“多一事不如少一事,早點回家暖暖和和的多好。萬一是故意訛人,你能賠的起嗎?”

      超我:“我得去幫幫他”

     ? ? ? ? 本我:“你…”

      自我:“行啦,別吵了,你倆都得聽我的。先拍個視頻哈”

     信筆漫識
     Web note ad 1
     彩都会彩票
     <dl id="3ip66"><ins id="3ip66"></ins></dl>

       <span id="3ip66"></span>

        <ins id="3ip66"></ins>

        <div id="3ip66"><ol id="3ip66"><mark id="3ip66"></mark></ol></div>

        <div id="3ip66"></div>
        <dl id="3ip66"></dl>

        <dl id="3ip66"></dl>
        <em id="3ip66"><tr id="3ip66"><object id="3ip66"></object></tr></em>

         <dl id="3ip66"><ins id="3ip66"></ins></dl>

           <span id="3ip66"></span>

            <ins id="3ip66"></ins>

            <div id="3ip66"><ol id="3ip66"><mark id="3ip66"></mark></ol></div>

            <div id="3ip66"></div>
            <dl id="3ip66"></dl>

            <dl id="3ip66"></dl>
            <em id="3ip66"><tr id="3ip66"><object id="3ip66"></object></tr></em>